Basisveiligheidcertificaat

Cursus Basic Safety 

Een toenemend aantal bedrijven in de (petro)chemie, de bouw, de industrie en de infrastructuur stelt een certificaat Basisveiligheid verplicht om op hun objecten werkzaamheden te mogen uitvoeren. Ook diverse overheden geven in toenemende mate voorkeur voor bedrijven met medewerkers die in het bezit zijn van het Basisveiligheidcertificaat. (Basic Safety)

Tijdsduur:

1 dag.

Kosten:

NAF 300,00 p.p. excl. BTW gegeven in het Nederlands.

Toeslag anderstalig examen bedraagt NAF 130,00.

Voor groepen kunt u contact met ons opnemen voor een aangepast tarief.

Doelgroep:

Iedereen die in het bezit van het certificaat Basisveiligheid wil of moet komen. Het

Deze opleiding vormt de ideale voorbereiding op het examen voor het verkrijgen van het landelijk geaccepteerde certificaat Basisveiligheid. De opleiding is gebaseerd op de eind- en toetstermen zoals geformuleerd door de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid), die met grote regelmaat wijzigen. Onze lessen zijn gebaseerd op de laatste eindtermen. Doordat wij onze cursusboeken in eigen beheer hebben, zijn deze altijd actueel.

Toelatingseisen:

Er zijn géén toelatingseisen voor deze cursus. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij Nederlands begrijpend kan. De deelnemer dient in voorbereiding de lesstof (het cursusboek) te lezen. Wij adviseren met klem om de vragen aan het eind van ieder hoofdstuk te maken.

Inhoud van de cursus:

De cursus omvat de volgende onderwerpen:

Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden:

·                       Wet- en regelgeving;

·                       Werkplekcontroles;

·                       risico’s en preventie.

Uitvoeren van werkzaamheden:

·                     gereedschappen en machines;

·                     hijsen en heffen;

·                     persoonlijke beschermingsmiddelen;

·                     werken op gevaarlijke locaties (besloten ruimten);

·                     werken op hoogte;

·                     ergonomie.

Beheersen van specifieke gevaren:

·                     gevaarlijke stoffen;

·                     brand en explosies;

·                     elektriciteit.

Beheersen van incidenten en noodsituaties:

·                     ongevallen en noodsituaties;

Examen en certificaat:

Het examen vindt aansluitend aan de cursus plaats en kan afgenomen door een extern erkend examenbureau. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het persoonlijk certificaat Basis Veiligheid. Wenst men een officieel VCA certificaat dan zijn er additionele kosten voor een examinator van een Nederlands examenbureau alsmede een controleur van de examenkamer.